Dospel Włókniarz współpracuje z MOPS-em

logo_ckmwlokniarz

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie i Dospel Włókniarz parafowały umowę o partnerstwie pomiędzy oboma podmiotami. Na inicjatywę podjęcia współpracy ze strony MOPS pozytywnie odpowiedział zarząd Dospel Włókniarza. W ramach współpracy MOPS i Dospel Włókniarz będą dążyły do propagowania pozytywnych aspektów rywalizacji sportowej, które w szczególności podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej mogą pomóc w przezwyciężaniu codziennych problemów i budowaniu relacji międzyludzkich.

Zarząd Dospel Włókniarza zobowiązał się do przekazania na każde 5 z 9 meczów, które zostaną rozegrane w ramach Enea Ekstraligi na częstochowskim stadionie, 5 podwójnych wejściówek na zawody, dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (w sumie 50 wejściówek w przekroju całego sezonu). Bez pomocy klubu rodziny te, często zagrożone wykluczeniem społecznym, nie mogłyby pozwolić sobie na przyjście na mecz.

- Dzięki wspomnianej umowie, rodziny wybrane przez pracowników socjalnych będą mogły obejrzeć zawody, co wpłynie pozytywnie bez wątpienia na ich relacje rodzinne, a poznawanie reguł rywalizacji fair-play pomoże w wychowywaniu najmłodszych. Na każde z wybranych spotkań będą wybierane inne rodziny, które skorzystają z zaproszeń, tak by z partnerstwa między MOPS, a Włókniarzem mogło skorzystać, jak najwięcej potrzebujących rodzin - mówi Maciej Hasik, rzecznik prasowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie i dodaje. - Celem jest by z zaproszeń skorzystały rotacyjnie przede wszystkim rodziny z dzielnic sąsiadujących z Areną Częstochowa tj. ze Śródmieścia i Zawodzia. Na meczach będą się pojawiać też dzieci ze świetlic środowiskowych pod opieką wolontariuszy.

Współpraca między ośrodkiem, a klubem ma też polegać na wspólnym organizowaniu spotkań między żużlowcami, a podopiecznymi jednostek MOPS, co pomoże i jednym, i drugim w lepszym zrozumieniu wysiłku, który towarzyszy zarówno pracy sportowca, jak i człowieka zmagającego się ze swoją niepełnosprawnością czy życiowymi przeciwnościami. O szczegółach współpracy obie strony będą informowały na bieżąco na swoich stronach internetowych.

Parafowanie umowy przez prezesa Dospel Włókniarza, Pawła Mizgalskiego

Ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie umowę o współpracy podpisała Pani dyrektor Barbara Mizera, a ze strony Dospel Włókniarza prezes Paweł Mizgalski.

Mamy nadzieje, że korzyści z podjętej współpracy będą obopólne. Dospel Włókniarz Częstochowa po raz kolejny potwierdził bowiem, że jest klubem, który dba o swoich kibiców (również tych znajdujących się w potrzebie), a Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest otwarty na nowe inicjatywy, które przyniosą bez wątpienia korzyści dla podopiecznych i pomogą we wspólnym szerzeniu ducha fair-play w naszym mieście.

Zobacz także:

Dodaj komentarz