Włókniarz będzie mieć nowego prezesa. Elementy sportowe niezagrożone

wazne_druzyna14

Paweł Mizgalski od czwartku nie pełni już funkcji prezesa w spółce CKM Włókniarz. Tymczasowo pełnić obowiązki prezesa będzie Dariusz Śleszyński. Dotychczas piastował on funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej klubu. Pan Dariusz Śleszyński nadal będzie członkiem rady nadzorczej, natomiast jej nowym Przewodniczącym został Krzysztof Grochalski.

- Z dniem 3 kwietnia pan Paweł Mizgalski nie pełni już funkcji prezesa zarządu CKM Włókniarz SA. Obecnie pełnoprawnym pełniącym obowiązki prezesa jest mecenas Dariusz Śleszyński, który będzie w najbliższych trzech miesiącach zarządzać spółką do czasu, dopóki nie wyłonimy nowego prezesa. Jednocześnie mecenas Śleszyński pozostaje członkiem rady nadzorczej, aczkolwiek delegowanym do pełnienia tej funkcji – powiedział Krzysztof Grochalski.

Wyjaśnił on również, że podział obowiązków został ustalony umownie. - Mecenas Dariusz Śleszyński został oddelegowany przez radę nadzorczą spółki do pełnienia funkcji w zarządzie na okres trzech miesięcy. Ja, jako nowa twarz w klubie, reprezentujący pana Mariana Maślankę, zostałem przewodniczącym rady nadzorczej. Powiedziałbym jednak, że to jest kwestia formalna podziału obowiązków, ponieważ cała rada nadzorcza zdecydowała się na wytężoną pracę w związku z zaistniałą sytuacją.

- Wkrótce zostanie rozpisany oficjalny konkurs na stanowisko prezesa zarządu CKM Włókniarz SA. W związku z tym, najprawdopodobniej w ciągu dwóch tygodni zostanie zwołana konferencja prasowa. W tym czasie musimy po prostu dobrze przyjrzeć się sytuacji, jaka na dzień dzisiejszy w klubie jest. Pragnę podkreślić, że nie ma to najmniejszego wpływu na elementy sportowe. Nie są one zagrożone. Uznaliśmy, że trzeba powiadomić kibiców i wszystkich zainteresowanych o tej sytuacji, aby na chwilę obecną uciąć wszelkie spekulacje. Będziemy teraz intensywnie pracować. Myślę, że koło czwartku przed świętami zorganizujemy konferencję i w szczegółach będziemy wyjaśniać przyczyny zaistniałego stanu rzeczy i to, co będzie się dalej działo – przekazał Przewodniczący Rady Nadzorczej CKM Włókniarz SA.

Zobacz także:

Dodaj komentarz