Dane spółki

Pełna nazwa spółki: Częstochowski Klub Motocyklowy Włókniarz Spółka Akcyjna
Siedziba spółki: ul. Olsztyńska 123/127, 42-200 Częstochowa

NIP: 949-20-13-124
REGON: 240492684
KRS: 0000271305 (Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy KRS)
Numer rachunku bankowego: 94 1050 1142 1000 0090 3011 0598 (ING)
Kapitał zakładowy Spółki: 2 665 000 00 zł

Marian Maślanka – Prezes Honorowy CKM Włókniarz S.A.

Zarząd CKM Włókniarz S.A.

Dariusz Śleszyński – Prezes Zarządu (delegowany z Rady Nadzorczej)
Ewelina Sukiennik – Prokurent

Rada Nadzorcza CKM Włókniarz S.A.

Przewodniczący – Krzysztof S. Grochalski
Członek Rady Nadzorczej – Edyta Kretkowska
Członek Rady Nadzorczej – Krzysztof Danielski
Członek Rady Nadzorczej – Andrzej Kretkowski
Członek Rady Nadzorczej – Dariusz Śleszyński (delegowany do Zarządu Spółki)

Logotyp

Logo CKM Włókniarz S.A. – format .tif (12 wariantów, przezroczyste tło, spakowane .rar) (autor: Piotr Słota)

W celu uzyskania innej od zaprezentowanej wersji logotypu, prosimy o kontakt.

Nie zezwala się na wykorzystanie logo CKM Włókniarz S.A., grafiki, fragmentu grafiki czy znaku towarowego, będących własnością CKM Włókniarz S.A., bez uprzedniego pisemnego zezwolenia spółki CKM Włókniarz. Jednocześnie CKM Włókniarz S.A. wyraża zgodę na wykorzystanie logotypu w celach niezarobkowych i informacyjnych oraz zgodnie z prezentowaną powyżej Księgą Znaku przez media, przedsiębiorstwa, kluby sportowe oraz osoby prywatne. CKM Włókniarz S.A. zastrzega sobie prawo do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody bez podania przyczyny.