Enea Ekstraliga

Regulamin akredytacji

Wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego Rozgrywek DMP

 1. Art. 7. 1. Fotoreporterzy i prasa muszą opuścić park maszyn przed zawodami na 60 minut przed godziną ich rozpoczęcia.
 2. Po zakończeniu meczu, organizator ma obowiązek zorganizowania konferencji prasowej. Udział w konferencji biorą trenerzy drużyn i po jednym zawodniku z najlepszą zdobyczą punktową z każdej drużyny ubranym w swój strój zawodniczy (bez kasku).
 3.  Fotoreporterzy i prasa mają wstęp do parku maszyn po zawodach w momencie, gdy motocykle zostały zwolnione przez sędziego zawodów.

Zewnętrzne zasady udzielania akredytacji prasowych

Akredytacja dziennikarska będzie udzielana przez Klub wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku zainteresowanej redakcji (dziennik, czasopismo lub portal internetowy musi być zarejestrowany w rejestrze sądowym dzienników i czasopism zgodnie z orzeczeniem SN),

 1. Podmiot występujący o akredytację podejmuje zobowiązanie do używania w sprawozdaniach i relacjach z meczów o DMP pełnych nazw drużyn i ligi wraz z nazwami ich sponsorów tytularnych – Uwaga: pełna nazwa rozgrywek brzmi ENEA Ekstraliga, w przypadku zmiany nazwy rozgrywek w trakcie sezonu posiadacz akredytacji zobowiązuje się do używania aktualnej, zmienionej nazwy rozgrywek,
 2. Akredytacja będzie cofnięta w przypadku niewykonywania przez podmiot posiadający akredytację zobowiązania o którym mowa w pkt 1,
 3. Akredytacja może być udzielona wyłącznie osobie pełnoletniej,
 4. Akredytacja foto udzielona fotoreporterowi na wniosek konkretnego dziennika, czasopisma lub portalu internetowego uprawnia do wykorzystania wykonanych zdjęć w celach informacyjnych wyłącznie na łamach dziennika, czasopisma lub portalu internetowego, którego dotyczy wniosek akredytacyjny,
 5. Akredytacja foto udzielana agencjom informacyjnym zajmującym się zawodowo przygotowywaniem serwisów prasowych oraz fotoreporterom zawodowym będzie odpłatna – warunki odpłatności i zakres licencji w ramach udzielonej akredytacji ustala Klub w osobnym porozumieniu z wnioskodawcą,
 6. Osoby, którym zostanie udzielona akredytacja foto winny być ubezpieczone od NNW,
 7. Akredytacja może być niewydana lub cofnięta przez wydający Klub w każdym czasie bez podania przyczyny,
 8. Na dany mecz może być akredytowany wyłącznie jeden dziennikarz i fotoreporter z danej redakcji,
 9. Akredytacja prasowa może być odpłatna – warunki finansowe akredytacji określa Klub.
 10. Otrzymujący akredytację zobowiązuje się przestrzegać norm bezpieczeństwa i stosować się do postanowień regulaminów obowiązujących w rozgrywkach o DMP (w tym w zakresie wymaganego stroju i oznaczeń).

Wewnętrzne zasady przyznawania akredytacji na zawody żużlowe organizowane przez CKM Włókniarz SA w sezonie 2014

 1. Akredytacje prasowe na mecze ligowe i inne imprezy organizowane przez CKM Włókniarz SA rozgrywane na obiekcie SGP Arena Częstochowa przy ulicy Olsztyńskiej 123/127 w Częstochowie są przyznawane przez CKM Włókniarz SA na podstawie wniosków akredytacyjnych;
 2. Akredytacje przyznawane są jedynie mediom. Nie przyznajemy akredytacji działaczom, kibicom, fundacjom itp.;
 3. O przyznanie akredytacji mogą wnioskować tylko redaktorzy naczelni lub szefowie działu sportowego Redakcji. Indywidualne wnioski dziennikarzy i fotoreporterów nie będą rozpatrywane;
 4. Wnioski o całoroczną akredytację na sezon 2014 należy składać do dnia 31.03.2014 r. do godziny 20:00, wraz ze zdjęciem dziennikarza/fotoreportera, który ubiega się o całoroczną akredytację (zdjęcie wyraźnie przedstawiające twarz dziennikarza, minimalna rozdzielczość zdjęcia powinna wynosić 640×480 px). Kompletny wniosek wraz z załączonym zdjęciem należy wysłać korzystając z odpowiedniego formularza na stronie www.ckmwlokniarzsa.pl/akredytacje-2014/;
 5. Fotoreporterzy ubiegający się o akredytacje stałą lub jednorazową winni są oprócz wniosku akredytacyjnego wysłać skan aktualnej polisy NNW;
 6. Wnioski o akredytacje jednorazowe należy składać najpóźniej do godziny 19.00 na trzy dni przed datą zawodów (w przypadku rozgrywania meczu w niedzielę ostatnim dniem jest więc czwartek);
 7. Gwarancją dotarcia wysłanego drogą elektroniczną wniosku akredytacyjnego do Biura Prasowego jest otrzymanie automatycznej wiadomości (autoresponder). W przypadku braku otrzymania takiej wiadomości, prosimy wniosek wysłać jeszcze raz, przed czym sprawdzić należy również folder spam;
 8. Rozpatrzone zostaną jedynie wnioski kompletne oraz poprawnie wypełnione i wysłane w wyznaczonym terminie. Wnioski, które zostaną wysłane po określonym terminie nie będą rozpatrywane;
 9. Informacja o przyznaniu bądź odmowie przyznania akredytacji będzie wysłana na adres e-mail dziennikarza podany we wniosku akredytacyjnym. W przypadku akredytacji stałych decyzja będzie wysłana do 3 kwietnia, natomiast w przypadku akredytacji jednorazowych, informacja taka wysyłana będzie najpóźniej 24 godziny przed planowanym rozpoczęciem zawodów;
 10. Kamizelki dla fotoreporterów oraz dla telewizji będą wydawane w biurze prasowym zawodów w tych samych godzinach, co akredytacje jednorazowe oraz programy zawodów. Fotoreporterzy każdorazowo będą odpowiedzialni tylko za swoją kamizelkę FOTO/TV z odpowiednim numerem. Obowiązkiem fotoreporterów będzie złożenie dwóch podpisów – potwierdzających odbiór kamizelki oraz jej zwrot. W przypadku dopuszczenia się uchybień w tej kwestii, fotoreporter na kolejne zawody nie otrzyma kamizelki;
 11. O sposobach przedsezonowego odebrania akredytacji stałych klub poinformuje w oddzielnym komunikacie. Bezpośrednio przed każdym meczem ligowym akredytacje stałe i jednorazowe będzie można odbierać w biurze prasowym (w godzinach jego funkcjonowania);
 12. Regulamin dołączony do wniosków akredytacyjnych będzie w pełni respektowany przez klub CKM Włókniarz SA;
 13. Wszyscy zainteresowani wysyłając wypełniony wniosek akredytacyjny akceptują wszelkie regulaminy i zasady dotyczące akredytacji w klubie CKM Włókniarz SA Częstochowa i zobowiązują się do ich przestrzegania;
 14. Nieprzestrzeganie któregokolwiek punktu regulaminów będzie skutkować odebraniem (zawieszeniem) akredytacji;
 15. CKM Włókniarz SA Częstochowa zastrzega sobie prawo do zmiany wewnętrznych zasad przyznawania akredytacji na zawody żużlowe w sezonie 2014.

Biuro Prasowe CKM Włókniarz SA Częstochowa

Sklep Kibica CKM Włókniarz S.A.
WZMOCNIJ SWÓJ KLUB Z ENEA
Reklama na oficjalnej stronie WWW - CKM Włókniarz S.A.

Kalendarz imprez

AEC v1.0.4

Przejdź do pełnej wersji kalendarza!

Enea Ekstraliga

Tabela

Drużyna M P +/-
1. GA Unia Tarnów 14 32 +240
2. Stal Gorzów 14 24 +102
3. SPAR Falubaz 14 20 +117
4. Fogo Unia Leszno 14 19 +35
5. Unibax Toruń 14 15 +136
6. Betard Sparta 14 10 -106
7. KantorOnline Viperprint   14 7 -147
8. Wybrzeże Gdańsk 14 4 -377

Liga Juniorów

  Drużyna M P
1. KantorOnline Viperprint 7 33,5
2. Fogo Unia Leszno 7 31
3. SPAR Falubaz 7 29
4. Unibax Toruń 7 23
5. GA Unia Tarnów 7 18
6. Stal Gorzów 7 16
7. Betard Sparta 7 13,5
8. Wybrzeże Gdańsk 7 4

Enea

Enea Ekstraliga

Enea

Patronat medialny Enea Ekstraligi

NC+

Obsługa informatyczna

Kompleksową obsługę informatyczną klubu CKM Włókniarz S.A. zapewnia Computer Center

Bezpieczeństwo na stadionie

Bezpieczeństwo na meczach CKM Włókniarz zapewnia Styx

© 2019 CKM Włókniarz S.A. Częstochowa.

Rafał Domagała - Projekty graficzne, strony WWW, identyfikacja wizualna